Карактеристики

• Можност за орочување на денарски депозит до 12 месеци;
• Месечна исплата на камата


Услови

Минимален износ на орочен износ на депозити не помалку од 5.000.000,00 денари.


Каматни стапки

Прогресивна каматна стапка која се зголемува на месечно ниво во континуитет со нагласена прогресија за последните три месеци.