KREDI ME PENG TË OBLIGACIONEVE TË LËSHUARA NGA SHTETI

pa dedikim, mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit

karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

- 60% nga vlera e garancisë

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 95 muaj (jo më gjatë se afati i maturimit të kësteve të obligacioneve)

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • Komision për kredinë e aprovuar 1% për persona që e marrin pagën nëpërmjet STBBT
  • 1,5% për persona që nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT

   Shpenzime për shlyerje të parakohshme - 0%

   kushtet

   INSTRUMENTE PËR GARANCI:

    • kambial dhe deklaratë kambiale, peng i obligacioneve të lëshuara nga shteti
    • kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

     normat e interesit

     • 7, 632% për kredi në denarë me klauzolë në deviza
     • 8, 50% për kredi në denarë

     ·         7, 632% për kredi në denarë me klauzolë në deviza

     ·         8, 50% për kredi në denarë

     të tjera

     * si vlerë e obligacioneve merret çmimi i fundit i tregtuar, i reduktuar për 30%