Master Card Credit është prodhim kreditor me limit deri në 500.000 denarë.

Krahas funksioneve themelore karta e krediti MasterCard Standard  ofron mundësi për pagesë pa kontakt.

Paguani thjeshtë dhe shpejtë, vetëm me afrimin e kartës deri te terminali POS, pa futjen e kodit PIN për transaksione në shumë deri në 750 denarë.

Prodhim kreditor:

  • mundësi për përdorim pa komision në tregti
  • komision për tërheqje të parave të gatshme nga ATM:
    • АТМ i Bankës 2,5% minimum 150 denarë
    • АТМ i një banke tjetër 3% minimum 300 denarë
      • anëtarësim vjetor 1500 denarë( viti i parë pa anëtarësim)
      • pa anëtarësim për qarkullim të realizuar në shumën e limitit të lejuar të kartës së kreditit


       Normë fikse e interesit në vitin e parë 5,99%

       Normë e ndryshueshme e interesit pas vitit të parë 9,99%


       Përqindja e arkëtimit mujor të borxhit kryesor, respektivisht të shumës së shfrytëzuar varet nga numri i prodhimeve të cilat klienti i ka në Bankë:

        • 1% në muaj nga principali i shfrytëzuar nëse kërkuesi shfrytëzon +3 prodhime të Bankës
        • 2% në muaj nga principali i shfrytëzuar nëse kërkuesi shfrytëzon +2 prodhime të Bankës
        • 3% në muaj nga principali i shfrytëzuar nëse kërkuesi shfrytëzon +1 prodhim të Bankës
        • 4% në muaj nga principali i shfrytëzuar nëse kërkuesi shfrytëzon një prodhim plotësues të Bankës

         Anëtarësimi do të paguhet pas vitit të parë të shfrytëzimit, por duke u liruar prej saj nëse gjatë vitit bën një qarkullim në shumë të limitit të lejuar të kredisë.

         Kërkesë për kartë krediti

         Këshilla të dobishme për përdorimin e kartave të pagesës

         Humbja ose vjedhja e kartës

         • Në rast të humbjes ose vjedhjes së kartës, të njëjtën mund ta bllokoni në Qendrën e kontaktit KASIS, çdo ditë të javës (24/7), në numrin e mëposhtëm të telefonit + 389 02 3293888.