Karte debiti e pagesës e lidhur me LLT të klientit, e dedikuar për pagesa në vend dhe jashtë

  • Mundësi e aprovimit të limitit në shumë prej 3 pagave mujore, të cilat shfrytëzuesi i kartës do të mund t’i shfrytëzojë në POS dhe ATM pa komision,
  • Mundësi e aprovimit të limitit në shumë prej 2 pagave mujore për tërheqje të parave të gatshme në 3, 6, 9 dhe 12 këste pa interes (vetëm komision) në sportelet e bankës. Mund të tërhiqen mjete edhe në më shumë se 12 këste edhe atë në 15, 18, 21 dhe 24, për të cilat në mënyrë plotësuese do të llogaritet interes prej 11,25%.

   MasterCard Debit është kartë debiti e pagesës, e cila ofron mundësi për pagesë pa kontakt. Paguani thjeshtë dhe shpejtë, vetëm me afrimin e kartës deri te terminali POS, pa futjen e kodit PIN për transaksione në shumë deri në 750 denarë.

   Këshilla të dobishme për përdorimin e kartave të pagesës

   Humbja ose vjedhja e kartës

   • Në rast të humbjes ose vjedhjes së kartës, të njëjtën mund ta bllokoni në Qendrën e kontaktit KASIS, çdo ditë të javës (24/7), në numrin e mëposhtëm të telefonit + 389 02 3293888.