Отворени депозити

Отворениот штеден влог е депозитен продукт за физички лица, кој овозможува неограничен број на предвремено подигнување на средства.


Отворен депозит на 12 месеци

  • 0,10% на годишно ниво
  • не се наплатува надомест за предвремено подигнување на средства;
  • за предвремено подигнатиот износ Банката ќе пресметува камата по каматна стапка од 0,05% за ЕУР на годишно ниво