Кариера во Банката

Кариера во Стопанска Банка а.д. Битола

Стопанска Банка АД Битола се стреми кон континуирано унапредување, усовршување и надградување со цел да бидат исполнети сите барања и потреби на клиентите.За таа цел, Банката е во потрага по нови, образовани, талентирани  и високо мотивирани кадри кои знаат да ги препознаат предизвиците на новите времиња.

Доколку Ве привлекува динамична и развојна работна средина и сакате да бидете дел од неа, ја очекуваме Вашата апликација за работа.Ве молиме, доколку сте заитересирани да ни испратите ваша кратка биографија користете ја следнава ел. пошта: hr@stbbt.com.mk

Кратките биографии кои ќе бидат добиени по аплицирање во врска со одреден активен оглас ќе бидат разгледувани и со нив ќе биде постапувано согласно процедурите на Банката и важечките законски прописи.

Сите други апликации ќе бидат регистрирани во нашата база на податоци за потенцијални кандидати, со цел овие кандидати да можат да бидат контактирани доколу се појави потреба за кадар од соодветниот профил на кандидатот. Напоменуваме дека сите кратки биографии и сите пропратни документи испратени со нив кон апликацијата ќе бидат третирани како строго доверливи.

Согласно одредбите на Законот за заштита на личните податоци, со доставувањето на кратката биографија и останатите документи во прилог, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени во процесот на регрутација на работна сила. Банката се обврзува дека личните податоци ќе бидат користени само за потребите на регрутација на нови вработени.

Известување за приватност на кандидати за вработување

Тековни огласи

Стручен соработник за проценки

ИТ Специјалист

ИТ Специјалист (Junior)

Редовно годишно надополнување на базата на потенцијални кандидати