Платежни картички

Платежни
картички


Платежните картички претставуваат електронски средства за плаќање, кои содржат информации за паричните средства на имателот на картичката, или пак, се поврзани со компјутерскиот центар во банката.

Дебитни картички

visa electron

VISA BUSINESS DEBIT

VISA Business Дебит е бесконтактна картичка со која можете да вршите  безготовински плаќања едноставно и брзо, само со доближување на картичката до ПОС терминалот, без внесување на PIN код за трансакции во износ до 1.100,00. денари и имате можност за користење во земјата и странство. Истата е наменета за:

повеќе..

Кредитни картички

visa electron

VISA BUSINESS CREDIT

VISA Business Credit е бесконтактна кредитна картичка со која можете да вршите  безготовински плаќања едноставно и брзо, само со доближување на картичката до ПОС терминалот, без внесување на PIN код за трансакции во износ до 1.100,00. денари и имате можност за користење во земјата и странство. Истата е наменета за:

повеќе..