MobiPay e сосема нов начин на безготовинско плаќање овозможен со мобилен телефон директно од Вашата платежна картичка.

Moby Pay картичките се поврзани со постоечки картичен продукт на клиентот во Банката. Клиентот може своите расположливи средства да ги користи со постоечката платежна картичка и со помош на мобилен телефон.

Преку MobiPay Вашиот телефон станува виртуелен паричник, а Вие добивате сѐ што Ви треба на уредот кој е секогаш со Вас. Носете мобилен телефон и имајте сѐ со себе!

Брзо, безбедно и паметно!