Извештај и податоци со состојба на 30.6.2021 година објавени на 30.7.2021 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 14.5.2021 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2019 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2019 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2019 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. Весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува...

Прочитај повеќе