ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2019 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. Весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 27.7.2018 ГОДИНА

Врз основана Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл.весник на РМ “бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2017 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 11.05.2018 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2017 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.07.2017 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Сл. весник на РМ, бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2016 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.05.2017 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РМ“, бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе