ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
Составен дел на организациската шема е следнава листа на организациските единици – експозитури, кои припаѓаат на Секторот за работа со физички лица:


1. Експозитура Бисер, Скопје,

2. Експозитура Болница – Битола,

3. Експозитура Велес,

4. Експозитура Гевгелија,

5. Експозитура ГТЦ, Скопје,

6. Експозитура Демир Хисар,

7. Експозитура Кавадарци,

8. Експозитура Лептокарија, Скопје

9. Експозитура Млечен, Скопје,

10. Експозитура НБРМ, Скопје,

11. Експозитура Општина, Битола,

12. Експозитура Охрид,

13. Експозитура Прилеп,

14. Експозитура Ресен,

15. Експозитура Систина, Скопје,

16. Експозитура Стара зграда, Битола,

17. Експозитура Струмица,

18. Експозитура Тетово,

19. Експозитура Улица Македонија, Скопје,

20. Експозитура Централа, Битола.