Платежни картички

Платежни
картички


Платежните картички претставуваат електронски средства за плаќање, кои содржат информации за паричните средства на имателот на картичката, или пак, се поврзани со компјутерскиот центар во банката.

Дебитни картички

visa electron

VISA DEBIT

VISA Debit е дебитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменети за:

Повеќе

visa electron

MASTER CARD DEBIT

MASTER CARD DEBIT е дебитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменети за:

Повеќе

Кредитни картички

visa electron

VISA GOLD

VISA Gold е ексклузивен производ наменет за ВИП-клиенти чиј животен стил налага флексибилност при плаќањата и кои имаат потреба од финансиска сигурност изразена преку висок кредитен лимит.

Повеќе

visa electron

MASTER CARD CREDIT

MASTER CARD CREDIT е кредитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменети за:

Повеќе

visa electron

VISA CLASSIC

VISA Classic е кредитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменети за:

Повеќе