Платежни
картички


Платежните картички претставуваат електронски средства за плаќање, кои содржат информации за паричните средства на имателот на картичката, или пак, се поврзани со компјутерскиот центар во банката.

плаежни картички

Дебитни картички

visa electron

VISA BUSINESS DEBIT

VISA Business Debit e дебитна картичка со можност за користење во земјата и странство и истата е наменета за:

повеќе..

Кредитни картички

visa electron

VISA BUSINESS CREDIT

VISA Business Credit e кредитна картичка со можност за користење во земјата и странство и истата е наменета за:

повеќе..