Службено лице за посредување информации од јавен карактер:

Менде Мицевски
тел: + + 389 47 207 515
е-пошта: mende.m@stbbt.com.mk


Листа на информации од јавен карактер

Обрасци