Организација

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

Составен дел на организациската шема е следнава листа на организациските единици – експозитури, кои припаѓаат на Секторот за работа со физички лица и микро клиенти, поделени по региони:

Регион 1

Експозитури: Бисер, Македонија, Систина, Млечен, Велес, Кавадарци, Прилеп, Охрид, Ресен, Централа Битола;

Регион 2

Експозитури: НБРМ, Лептокарија, ГТЦ, Струмица, Гевгелија, Тетово, Стара зграда, Демир Хисар, Болница Битола и Шалтер Општина.