Менаџерски тим

Лидија Неделкова

Директор на Сектор за правни работи и решавање на проблематични пласмани

тел.: (02) 32 90 063

е-пошта: lidija.n@stbbt.com.mk

Наталија Мицковска

Директор на Сектор за работа со правни лица

тел.: (02) 30 87 253

е-пошта: natalija.m@stbbt.com.mk

Веле Стефановски

Директор на Сектор за физички лица и микро клиенти

тел.: (047) 207 513

е-пошта: vele.s@stbbt.com.mk

Ирена Алаѓозовска Кечовска

Директор на Сектор за управување со ризици

тел.: (02) 30 87 275

е-пошта: irena.a@stbbt.com.mk

Наташа Савова

Директор за маркетинг

тел. 070 294 271; 02/308 7265

е-пошта: natasha.s@stbbt.com.mk

Наталија Михајлоска

Директор на Сектор за внатрешна ревизија.

тел.: (02) 30 87 279

е-пошта: Natalija.mi@stbbt.co.mk

Николче Трајчевски

Директор на Сектор за операции и администрација

тел.: (047) 207 526

е-пошта: NIKOLCE.T@stbbt.com.mk